Győri Atlétikai Club Győr város Magyar Antidopping csoport

Esemény

Klubunk, május 28-án tartotta éves küldöttgyűlését, melyen a 2014-es esztendő került górcső alá

Küldöttgyűlés

Az alapszabályban rögzítettek szerint a klub legfelső szervét a küldöttgyűlést évente össze kell hívni, melyre május 28-án került sor a GYŐR-SZOL Zrt. Orgona úti központjában. A 19 főből álló küldöttgyűlés (5 fős elnökség, illetve a szakosztályonként megválasztott 2-2 fő küldött) tagjai közül 15-en jelentek meg, amely így határozatképesen kezdhette meg munkáját. Klement Tibor elnök köszöntötte a megjelent tagokat és meghívottakat, s a formaságokat követően részletesen beszámolt az elnökség, illetve a klub 2014. évi tevékenységéről. (Az elnök beszámolója, illetve a küldöttgyűlés más írásos anyagai a dokumentumokban megtalálható). Ezt követően Ábrahámné Perényi Anna gazdasági vezető előterjesztésében a 2014. évi pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági jelentés került terítékre. Részben az előzőekhez is kapcsolódott Szabó István FEB elnök által ismertetett Felügyelő Bizottsági jelentés. A küldöttgyűlés a napirenedeket követően egyhangúlag fogadta el a beszámolót, és az írásos előterjesztéseket, illetve az elnök azon javaslatát, hogy a 2015. évi költségvetésről egy későbbi időpontban tárgyaljon a küldöttgyűlés, mivel azzal kapcsolatban még egyeztetések vannak folyamatban.

  

Partnerek

A Győri Atlétikai Club kiemelt partnerei és főbb támogatói.