Győri Atlétikai Club Győr város Magyar Antidopping csoport

Hirdetmények | Atlétika

Összefoglaló a legújabb antidopping tudnivalókról

AMIT MINDENKINEK TUDNI KELL - 2015

A többször módosított 43/2011 Kormányrendelet ismeretében a MASZ elkészítette és az Elnökség elfogadta az átalakított MASZ Antidopping Szabályzatát, ami 2015. március …-án lép életbe.
Alább a 2015. évre vonatkozó WADA és a Kormányrendelet vonatkozó szabályainak főbb változásait szedtük össze.
1. NYILVÁNTARTOTT VIZSGÁLATI CSOPORT
Az új Korm. rendelet a HUNADO (Nemzeti Doppingellenes testület) hatáskörébe rendeli a vizsgálati csoport kijelölését. Ennek megfelelően a 2015. évben a MASZ 2015. évi Szakmai Programjában feltüntetett Olimpiai Keret - kiegészítve a korábban doppingvétséget elkövető versenyzőkkel – jelenti az aktuális vizsgálati csoportot (lásd. 1.sz. melléklet).
A Nemzetközi Nyilvántartott Csoportban (IRTP) szereplő sportoló listát IAAF határozza meg.
2. HOLLÉTI NYILVÁNTARTÁS /WA (WHEREABOUTS)
Az 1. pontban jelzett vizsgálati csoport tagjainak kötelessége a Holléti Nyilvántartás naprakész, pontos adatszolgáltatása.
2014-től a holléti információk feltöltése a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően és az ADAMS rendszerrel egyezően – negyedévenként előre, az érintett negyedév valamennyi napjának kitöltésével, legkésőbb az érintett negyedévet megelőző naptári napon esedékes. A megadott holléti információk a későbbiekben pontosíthatók és PONTOSÍTANDÓK, legkésőbb az érintett nap nulladik órájáig. Részletes kitöltési útmutató a HUNADO honlapján a „Sportolók” menüpont alatt található.
2014-től azon sportolók, akik az ADAMS rendszeren keresztül is kötelezettek holléti információt megadni (tagjai a Nemzetközi Nyilvántartott Csoportnak – IRTP) dönthetnek úgy, hogy kizárólag az ADAMS rendszert töltik. Ennek feltétele azonban, hogy a sportoló ugyanúgy regisztráljon a HUNADO rendszerében (sportolói adatlap) továbbá a holléti információ szolgáltatásnak meg kell felelnie a HUNADO kritériumainak.
2.1. A vizsgálati csoportba tartozó versenyzők kötelességei
 Köteles az adatkezeléshez szükséges írásbeli nyilatkozatot tenni (A nyilatkozatot a HUNADO közvetlenül küldte meg a sportolók részére postán és email-ben),
 Köteles negyedévenkénti, pontos adatszolgáltatást biztosítani a HUNADO részére az elektronikus rendszeren vagy ADAMS rendszerén keresztül,
 Köteles figyelemmel kísérni és szükség esetén módosítani a megadott információkat,
 Köteles feltűntetni lakcímét, az edzés helyét és időpontját valamint naponta 1 óra időintervallumot, mikor garantáltan a megadott helyen található.
2.2. A „Holléti nyilvántartás” kezelése az új, még nem regisztrált versenyzők részére
1. www.antidopping.hu oldal megnyitása
2. Nyitó oldalon a lap tetején a „Sportolók” menüpont megnyitása
3. „MACS tájékoztatója a holléti nyilvántartásról” anyag elolvasása
4. „Regisztráció” menüpont megnyitása és a lap pontos kitöltése
5. A regisztrációt követően e-mailben kap jelszót.
2.3. A „Holléti nyilvántartás” kezelése a már regisztrációval rendelkező versenyzők számára
1. Kötelező a regisztrált adatok felülvizsgálata és frissítése
2. Amennyiben elfelejtette a jelszavát, keresse a HUNADO informatikusát.
3. TUE
Az olyan gyógyászati kezelések alkalmazására, melyek nem egyeztethetőek össze a WADA tiltó szabályzatával – bizonyos keretek között – van lehetőség. Ennek módja a TUE / terápiás engedély kérése. A gyógyászati mentességre vonatkozó követelmények 2015. január elsejével változtak.
3.1. A Standard kérelmek benyújtásának követelményei:
 30 nappal a következő versenye előtt
 A nyomtatvány pontos, olvasható kitöltése (http://www.antidopping.hu/TUE)
 A kérelmet alátámasztó orvosi leletek mellékelése
 Az orvosi diagnózis lényegre törő, rövid angol fordítása
A sportoló köteles a gyógyászati célú mentesség iránti kérelem egy teljes másolatát, valamint a kérelem alátámasztására benyújtott összes anyag és információ másolatát megőrizni! Bármely gyógykezelést csak a döntés kézhezvételét követően lehet csak megkezdeni!
A teljes dokumentációt a sportolónak kell a HUNADO-hoz eljuttatnia, amely azt feldolgozás után feltölti a nemzetközi ADAMS rendszerbe.
3.2. Nemzetközi verseny
Minden TUE engedéllyel rendelkező versenyző köteles az engedélyét magával vinni a nemzetközi eseményekre.
3.3. IRTP (Nemzetközi Vizsgálati Csoport tag).
A TUE engedély kérelmet az „ADAMS” rendszeren keresztül kell az IAAF-hez az érintett versenyzőnek eljuttatni!
4. TILTÓLISTA VÁLTOZÁS
A 2015. évi gyógyszer és hatóanyag szerinti tiltólista valamint a legfontosabb módosítások összefoglalása és magyarázó jegyzetek naprakész verziói a HUNADO honlapján érhetőek el.
http://www.antidopping.hu/TILToLISTA_SZABaLYZATOK
Felhívjuk a sportolók és edzők figyelmét, hogy minden esetben a HUNADO honlapján közzétett, a webfelületen elektronikusan megjelenő gyógyszer- és hatóanyag szerinti teljes lista tartalmát vegyék figyelembe!
5. MONITORING PROGRAM
A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat (4.5 cikk) leszögezi: „A WADA, együttműködésben az egyéb aláíró felekkel és a kormányokkal, kialakít egy monitoring
programot azon szerek tekintetében, amelyek nincsenek a tiltólistán, de amelyet a WADA ellenőrizni kíván annak érdekében, hogy észlelhető legyen bármilyen visszaélésszerű felhasználási mód a sport területén.
6. A KLUB/SZAKOSZTÁLY VEZETÉS ÉS AZ EDZŐK KÖTELEZETTSÉGEI
 A szakosztály vezetője vagy az arra kijelölt személy köteles a jelen dokumentumban foglaltak tudomásul vételére és terjesztésére a versenyzők, edzők és a kiskorúak szülei körében.
 Köteles informálni és folyamatosan számon kérni a vizsgálati csoportba tartozó versenyzőjét/versenyzőit kötelezettségeiről és azok betartásáról.
 Kötelessége a MASZ Antidopping szabályzatának ismerete. (www.masz.hu)
7. EGYEBEK
A dopping vizsgálatok menetével és minden egyéb, az antidopping ismeretekkel kapcsolatos témában információkat találnak a www.antidopping.hu oldalon.
Bárhol, bármikor lehet ellenőrizni! A holléti nyilvántartás csak segítséget ad a megtaláláshoz.
Budapest, 2015. március 31.
Magyar Atlétikai Szövetség
Mellékletek:
1.sz. melléklet – Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó sportolók köre
Baji Balázs
Bene Barnabás
Deák Nagy Marcell
Erdélyi Zsófia
Gyurátz Réka
Halász Bence
Helebrandt Máté
Hudi Ákos
Juhász Vanda
Kazi Tamás
Kiss Dániel
Kővágó Zoltán
Krizsán Xénia
Kürthy Lajos Imre
Madarász Viktória
Márton Anita
Minczér Albert
Németh Kristóf
Orbán Éva
Papp Krisztina
Pars Krisztián
Rácz Sándor
Rivasz-Tóth Norbert
Szabó Attila
Szabó Barbara
Szikszai Róbert Tamás
Török Krisztián
Völgyi Helga
Zsivoczky Attila
Zsivoczky Farkas Györgyi
Nemzetközi Nyilvántartott Csoportnak – IRTP (2015. március 15-i állapot)
Márton Anita
Pars Krisztián
2.sz. melléklet
A Magyarországon forgalomban lévő pszeudoefedrin tartalmú készítmények listája, melyek használata versenyen tiltott naprakészen a HUNADO honlapján érhető el:
http://www.antidopping.hu/TILToLISTA_SZABaLYZATOK
A 2015-ös Monitoring programban szereplő szerek ugyancsak a HUNADO honlapján érhető el:
http://www.antidopping.hu/editor_up/2015_monitoring.pdf

Partnerek

A Győri Atlétikai Club kiemelt partnerei és főbb támogatói.