Győri Atlétikai Club Győr város Magyar Antidopping csoport

A magyar és ezen belül a győri sportélet mellett elkötelezett 12 alapító tag 2012. május 3-án újjáalakította a Győri Atlétikai Clubot, amely 1919-től 1945-ig töltött be jelentős szerepet a város sportéletében.

Újjáalakította és már a névválasztásban, az egyesület teljes nevében - Győri Atlétikai Club - II. kerület Dózsa - is azt szerették volna kifejezni, hogy a hagyományokra, s a városrész különböző neveken szereplő sportszervezeteinek értékeire támaszkodva szeretnénk modern egyesületet működtetni.

A több mint kilencven éve, a sport iránt ugyancsak elkötelezett lokálpatrióta elődeink alapította sportklub céljainak és szellemiségének kívánunk megfelelni, amit elfogadott alapszabályunk preabulumában is egyértelműen rögzítettünk:

„Az alapítók kifejezik azon elhatározásukat, hogy a Győrött 1919. augusztus 13-án megalakított Győri Athletikai Clubot céljait és szellemiségét tekintve egyaránt elődjüknek tekintik. Követendő példaként szolgál számukra az, ahogyan kilencvenhárom évvel ezelőtt, néhány sport iránt elkötelezett lokálpatrióta felismerte, hogy a sportélet fellendítéséhez szervezeti változások is szükségesek. Ennek szellemében alakították meg a „II. ker. Football Club” alapjain a korukban modernnek számító egyesületüket, amely mint írták: „a football játékon kívül az összes sportágak kultiválását felvette programjába…”.

Az alapítók mintaként kezelik elődeik sport iránti elkötelezettségét, amellyel a számos nehézség ellenére is folyamatosan fejlődő, sikeres szakosztályokat működtető és pezsgő klubélet jellemezte egyesületet hoztak létre és működtettek.

Ugyancsak mintaértékű számunkra, ahogy a GYAC vezetői és szakemberei felismerték a sport szerepét az ifjúság testi és szellemi nevelésében.

Az alapítók fő céljuknak tekintik, hogy megfelelve a GYAC hagyományainak, az elődök szellemiségére és értékeire építve modern, a XXI. század kihívásainak is megfelelő sportegyesületet hozzanak létre és működtessenek.

Az alapítók teljes egyetértésben leszögezik, hogy az általuk létrehozott egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Olyan elődök példája ad erőt munkánkhoz, mint például az olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes gerelyhajító Várszegi-Wennesz József, vagy másik világhírű sportolónk, a nagyszerű labdarúgó, edző és szövetségi kapitány Dr. Lakat Károly, akiről kevesen tudják, hogy a GYAC saját neveltje volt. Finyák Sándor neve is sokaknak ismerősen cseng, aki versenyzőként és edzőként is országos hírűvé tette a győri birkózósportot. Dobos Gyula agilitása is példa számunkra, aki olyan teniszcsapatot toborozott, hogy pályák megépítését határozta el a vezetés.  A klubban folyó minőségi munkára példa, hogy szívesen vállalt szerepet a vívószakosztályban korának legelismertebb szakembere Tusnády Alfréd m. kir. honv. fővívómester. Vagy, az atlétikai életbe pezsgést hozó fiatal trió – Dénesfai, Tullner és Szabó – , akik remek eredményeikkel hosszú távú program kidolgozására késztették a klub akkori irányítóit. S még hosszan lehetne sorolni a kiváló sportolókat, akik olyan remek sportvezetők irányította klubban tűntek fel, mint az 1922-től elnöki teendőket ellátó Dr. Czechmeister Antal, a később polgármesterré választott Späth Gyula elnök, Dr. Valló István ügyvezető elnök, vagy a klubot anyagilag is támogató Dr. Jordán János.

Egyesületünk legfőbb feladatának tekinti, hogy a város utánpótlás-nevelésében és az élsportban olyan gyűjtőhellyé váljon, ahol sportolóink a mai kornak megfelelő személyi és tárgyi keretek között bontakoztathatják ki tehetségüket.

Mindez nem mond ellent annak, hogy a győri sportélet már eddig is meghatározó rangot vívott ki magának idehaza és külföldön egyaránt az utánpótlás-nevelés terén. Ugyanis, ezt elsősorban a csapatsportágakban elért sikereink fémjelzik, amelyekben valóban remekül megszervezett a kiválasztás, a tehetséggondozás, a felfelé áramoltatás, illetve a szakember-ellátottság.

A Győri AC célja, hogy az egyéni sportágakban hozzon létre hasonló rendszert a kiválasztástól a versenyeztetésig, mely célunknak különös aktualitást ad, hogy Győr városa nagy eséllyel pályázik a 2017-ben megrendezésére kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) házigazdájának szerepére. Reményeink szerint, a most megkezdett munkánk gyümölcseként az ifjúsági sportolók legnagyobb seregszemléjén az egyéni sportágakban is eséllyel vesznek részt majd győri sportolók, a sportszertő és hozzáértő győri közönség buzdítása közepette.

Mindezek meghatározói elemei voltak annak a döntésnek, hogy a klub atlétikai, birkózó, cselgáncs, labdarúgó, kerékpár, tenisz, teke és torna szakosztályok létrehozásával kezdi meg működését!

Partnerek

A Győri Atlétikai Club kiemelt partnerei